12. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 08. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, 9/19 i 4/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

03. kolovoza 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Muzeju Grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5.

Prema preporukama Nacionalnog stožera potrebno je nošenje maske za vrijeme trajanja sjednice.

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

Dokumenti sjednice Gradskog vijeća 03.08.2020.

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika (Anna Pucovsky) i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Božena Pongrac)

Izvjestitelj: predstavnik Mandatnog povjerenstva Jugoslav Savić

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Izvjestitelj.’ predsjednik Odbora za statut iposlovnik Jugoslav Savić Predlagatelj: Odbor za statut i poslovnik

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Javne vatrogasne postrojbe Iloka za 2019.god.

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Prve izmjene Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med,

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina području Grada Iloka Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Prve izmjene Odluke o komunalnom redu

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatclj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada Iloka

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ce Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradónačelnica Grada Iloka Marina Budimir drlmed.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o rasporedivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdobljc siječanj-prosinac 2020.god.

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

11 . Prijedlozi i obavijesti

Bookmark the permalink.

Odgovori