Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 53. Iločke berbe grožda

Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 53. Iločke berbe grožda odnosno za 5. rujna 2020. godine. i 6. rujna 2020. u vremenskom razdoblju od 17:00 sati 5. rujna 2020. do 02:00 sata 6. rujna 2020. godine. Preuzmite dokumente poziva: Tablica zakupljenog prostora tijekom 53. Iločke berbe grožđa 2020. Javni poziv za iločku berbu grožđa Izmjena odluke o ograničenju radnog vremena ugostiteljskih objekata… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i razgovor po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 07. kolovoza 2020. god., objavljenog u Narodnim novinama br. 90/2020, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka (Javni natječaj) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje poziv na testiranje… Nastavite čitati…

Nabava usluge: AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE

Nabava se provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda temeljem odredbi članka 7. stavka 1. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine. Preuzmite dokument nabave: Nabava usluge aerofotogrametrijskog snimanja poljoprivrednog zemljišta, putne i kanalske mreže na području grada Iloka

Novi datumi prethodne provjere znanja i sposobnosti

Testiranje za natječaj za radno mjesto Voditelja projekta “INER” 18.08.2020. U 11 sati, velika vijećnica Grada Iloka. Natječaj za radno mjesto Voditelja projekta “Zaželi” Testiranje za natječaj za radno mjesto Voditelja projekta “FED CCNET” 18.08.2020. u 9 sati. , velika vijećnica Grada Iloka.

Javni poziv za prijam u radni odnos – ‘Zaželi’

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. god. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ‘Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II’, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje JAVNI… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (‘Narodne novine’ broj 17/19, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (‘Narodne novine’ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka ( ‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice gradske knjižnice i čitaonice Ilok Preuzmite… Nastavite čitati…

Internist u kolovozu

U mjesecu kolovozu internist će biti dostupan u slijedećem terminu: Internist dr. Služek Mirko će biti dostupan u terminu 24.08. u 10:00h. Potrebno je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-568 Treba imati uputnicu i nalaz krvi i EKG-a

Sufinaciranje sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom

Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o sufinaciranju sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom. Ovu aktivnost Grad Ilok provoditi će u suradnji s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o. na području Grada Iloka. Vlasnik životinje dužan je ostatak troška, 30% od cijena navedenih u troškovniku, platiti odmah nakon obavljene usluge sterilizacije. Redni broj OPIS % sufinanciranja 1. Sterilizacija ženke psa 70% 2. Sterilizacija ženke mačke 70% 3. Označavanje psa mikročipom 100%