Javni poziv za prijam u radni odnos – ‘Zaželi’

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. god. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ‘Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II’, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje JAVNI… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (‘Narodne novine’ broj 17/19, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (‘Narodne novine’ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka ( ‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice gradske knjižnice i čitaonice Ilok Preuzmite… Nastavite čitati…

Internist u kolovozu

U mjesecu kolovozu internist će biti dostupan u slijedećem terminu: Internist dr. Služek Mirko će biti dostupan u terminu 24.08. u 10:00h. Potrebno je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-568 Treba imati uputnicu i nalaz krvi i EKG-a

Sufinaciranje sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom

Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o sufinaciranju sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom. Ovu aktivnost Grad Ilok provoditi će u suradnji s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o. na području Grada Iloka. Vlasnik životinje dužan je ostatak troška, 30% od cijena navedenih u troškovniku, platiti odmah nakon obavljene usluge sterilizacije. Redni broj OPIS % sufinanciranja 1. Sterilizacija ženke psa 70% 2. Sterilizacija ženke mačke 70% 3. Označavanje psa mikročipom 100%

Jednokratna novčana naknada za udomljavanje napuštenih pasa

Grad Ilok daje jednokratnu novčanu naknadu za udomljavanje napuštenih pasa u iznosu 2.000,00 km po udomljenom psu, a sve do iskorištenja financijskih sredstava koja su osigurana u Proračunu grada Iloka za tekuću godinu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da udomitelj zaključi ugovor za udomljavanje napuštenog psa, koji je pronađen na području Grada Iloka, sa Specijaliziranom veterinarskom ambulantom i veterinarskim higijeničarskim servisom Tip- Tip iz Vinkovaca i da ima potrebne uvjete za udomljavanje i držanje pasa… Nastavite čitati…