Javni poziv za prijam u radni odnos – ‘Zaželi’

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. god. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ‘Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II’, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos u Grad Ilok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ‘ZAžELI – Grad Ilok, faza II’ – radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Preuzmite dokumente vezane za javni poziv

Bookmark the permalink.

Comments are closed.