Sufinaciranje sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom

Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o sufinaciranju sterilizacije pasa i mačaka i označavanja pasa mikročipom. Ovu aktivnost Grad Ilok provoditi će u suradnji s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o. na području Grada Iloka. Vlasnik životinje dužan je ostatak troška, 30% od cijena navedenih u troškovniku, platiti odmah nakon obavljene usluge sterilizacije.

Redni broj OPIS % sufinanciranja
1. Sterilizacija ženke psa 70%
2. Sterilizacija ženke mačke 70%
3. Označavanje psa mikročipom 100%
Bookmark the permalink.

Comments are closed.