Poziv na testiranje i razgovor po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 07. kolovoza 2020. god., objavljenog u Narodnim novinama br. 90/2020, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka (Javni natječaj) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje poziv na testiranje… Nastavite čitati…

Nabava usluge: AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE

Nabava se provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda temeljem odredbi članka 7. stavka 1. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine. Preuzmite dokument nabave: Nabava usluge aerofotogrametrijskog snimanja poljoprivrednog zemljišta, putne i kanalske mreže na području grada Iloka