Nabava usluge: AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE

Nabava se provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda temeljem odredbi članka 7. stavka 1. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine.

Preuzmite dokument nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.