ORL specijalista u rujnu

U mjesecu rujnu ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 10.09 u 16 sati i 24.09. u 16h.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.