Odluka o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 27. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih razreda osnovne škole na području Grada Iloka za školsku godinu 2020./2021. Preuzmite dokument odluke: Odluka o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 301 – 20, od 10. rujna 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka, Ur.broj. 56 – 20,… Nastavite čitati…

Klub mladih „Volja“

Članovi Udruge mladih Ilok „Volja“ (UM I Volja) od 1. listopada 2020. počinju provoditi projekt Klub mladih „Volja“. Cilj projekta je poticanje aktivnog provođenja slobodnog vremena mladih, kreativnog stvaralaštva mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici te informiranje, savjetovanje i educiranje mladih (15-30 godina). Klub će raditi na adresi Ivana Gorana Kovačića 2 (dvorana Javne vatrogasne postrojbe) i to radnim danima u popodnevnim satima: ponedjeljkom i srijedom 16-19h, te utorkom, četvrtkom i petkom 16-20h), a… Nastavite čitati…

Svečano otvorenje Centra kompetencija u Lovasu

U petak, 25. rujna ove godine, u Općini Lovas svečano je otvoren Centar kompetencija. Uspostava centra jedna je od aktivnosti projekta FED CCNET čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u programskom području primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća, financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020. Centar je otvorio vukovarsko-srijemski župan, gosp. Božo Galić. Otvorenju su nazočili: gosp. Stevo Culej,… Nastavite čitati…

Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se

Ovim putem molimo Vas i pozivamo iskoristite priliku i preuzmite pripreme za plakate koje smo izradili u svrhu kampanje pod nazivom „Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se“ koja upozorava na visoku reproduktivnu snagu pasa i mačaka zbog koje je važno njihovo razmnožavanje kontrolirati trajnom sterilizacijom, odnosno kastracijom., tiskate ih i stavite na svoje vlastite panoe ili panoe tvrtki s kojima surađujete u svojemu gradu ili općini. Gotove pripreme možete bez naknade… Nastavite čitati…

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca Preuzmite dokumente vezane za natječaj Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka. Izjava o davanju… Nastavite čitati…

Obavijest o dodjeli nagrada učenicima srednje škole s odličnim uspjehom

Dokumenti, izvještaji, akti...

Obavještavaju se učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Iloka, čiji je prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini srednje škole iznosio 5.0, da imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn. Potrebno je dostaviti svjedodžbu na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, najkasnije do 16. listopada, a nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka. Preuzmite obavijest o dodjeli nagrada: Obavijest o dodjeli nagrada učenicima srednje… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinja – Projekt ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. god. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19), članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i to: Povelja Grada Iloka – počasni građanin… Nastavite čitati…