13. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/1 1

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. rujna 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

  1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

21.   rujna (ponedjeljak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

I . Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Anna Pucovsky/Božena Pongrac)

Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

Nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Odluka o utvrđivanju nacrta statuta Razvojne agencije TINTL

Prethodna suglasnost – Grad Ilok

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada

Iloka

Izvjestitelj: Mqja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Ilok

Statut MGI 2020

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika

Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagate(j: Muzej grada Iloka

Prijedlog donošenja Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Muzeja Grada Iloka

  1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagateli: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Zamolba za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok – Renata Banožić

  1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – ()dbor za izbor i imenovaąja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

  1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbora za izbor i inłenovanja

Predlagatelj: ()dbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

  1. Obavijesti i prijedlozi
    • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori