Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19), članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i to: Povelja Grada Iloka – počasni građanin… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto: Voditelj projekta INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION – INER

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto: Voditelj projekta INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION – INER (1 izvršitelj/ica) do 31. prosinca 2022.god 1. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Asistent/ica ‘Zaželi’

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto REFERENT- ASISTENT ZA EU PROJEKTE ASISTENT/ICA PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje… Nastavite čitati…