Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19), članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2020. godini

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i to:

 • Povelja Grada Iloka – počasni građanin
  Počasnim građaninom Grada Iloka imenuje se fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA GRADA ILOKA – POČASNI GRAĐANIN
 • Plaketa Grada Iloka: fizičkim osobama za životno djelo te, fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća
  Plaketa Grada Iloka je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za životno djelo te fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća.
  Plaketa Grada Iloka za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Iloka, te fizičkoj ili pravnoj osobi za iznimna postignuća iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.
 • Zahvalnica Grada Iloka
  Zahvalnica Grada Iloka je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za postignuća, doprinos i ostvarene rezultate u domeni gospodarstvenog, kulturnog, športskog i društvenog života Grada Iloka, čime se pomaže zajednici i podiže ugled Grada.
  U slučaju dodjeljivanja Zahvalnice Grada Iloka fizičkoj ili pravnoj osobi, vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u prethodnom razdoblju.

Preuzmite obrazac prijave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.