Odluka o odabiru kandidatkinja – Projekt ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. god. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje donosi odluku o odabiru kandidatkinja.

U prilogu možete preuzeti tekst odluke s popisom odabranih kandidatkinja.

Preuzmite odluku o odabiru:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.