Odluka o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članka 27. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih razreda osnovne škole na području Grada Iloka za školsku godinu 2020./2021. Preuzmite dokument odluke: Odluka o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 301 – 20, od 10. rujna 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka, Ur.broj. 56 – 20,… Nastavite čitati…

Klub mladih „Volja“

Članovi Udruge mladih Ilok „Volja“ (UM I Volja) od 1. listopada 2020. počinju provoditi projekt Klub mladih „Volja“. Cilj projekta je poticanje aktivnog provođenja slobodnog vremena mladih, kreativnog stvaralaštva mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici te informiranje, savjetovanje i educiranje mladih (15-30 godina). Klub će raditi na adresi Ivana Gorana Kovačića 2 (dvorana Javne vatrogasne postrojbe) i to radnim danima u popodnevnim satima: ponedjeljkom i srijedom 16-19h, te utorkom, četvrtkom i petkom 16-20h), a… Nastavite čitati…

Svečano otvorenje Centra kompetencija u Lovasu

U petak, 25. rujna ove godine, u Općini Lovas svečano je otvoren Centar kompetencija. Uspostava centra jedna je od aktivnosti projekta FED CCNET čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u programskom području primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća, financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020. Centar je otvorio vukovarsko-srijemski župan, gosp. Božo Galić. Otvorenju su nazočili: gosp. Stevo Culej,… Nastavite čitati…