Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje voditelja projekta

KLASA:112-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03/1-20-13 Ilok, 20. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto „voditelj projekta INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION – INER“ (1… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje referenta

KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2196/02-03/1-20-16 Ilok, 22. listopada 2020.godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do… Nastavite čitati…

Prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 15. listopada 2020. do 14. studenog 2020. godine…. Nastavite čitati…

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Šarengrad

Općinski sud u Vukovaru, u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Šarengrad, temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (”Narodne novine broj: 9+1/96., 68/98., 114/01 ., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.) i na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Vukovaru broj: 13-su-245/10-15 od 7. listopada 2020. objavljuje da je proveden postupak obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Šarengrad za kojeg su otvoreni novi zemljišnoknjižni ulošci, te se sa istom ima… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

KLASA: 112-02/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-12 Ilok, 22. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 1 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodredeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca Članak 1. Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog… Nastavite čitati…

Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina. Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen im je kontakt s mlađim članovima obitelji, posebno s djecom koja pohađaju vrtiće i škole, ograničen kontakt s prijateljima i kolegama te privremeni prekid brojnih… Nastavite čitati…

Privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade

KLASA: 363-01/20-01/13 URBROJ: 2196/02-03/03-20-4 Ilok, 20. listopada 2020. godine Temeljem usvojenog Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA:400-01/20-01/03 URBROJ:2196/02-02-20-4 i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi KLASA:363-01/20-01/13 URBROJ:2196/02-02-20-3 od 28. svibnja 2020. god., Grad Ilok obavještava korisnike koji ispunjavanju socijalne uvjete i uvjete za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u punom (100%) iznosu, sukladno traženim uvjetima iz članka 7. i uvjetima prihoda iz članka 8. Programa socijalne skrbi na području… Nastavite čitati…

Poziv odličnim učenicima srednje škole

Pozivamo odlične učenike srednje škole s prebivalištem na području Grada Iloka (prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini srednje škole iznosio 5.0), na svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka, koja će se održati 21. listopada 2020. god. (srijeda) u 12,00 sati u svečanoj dvorani Princeps Ladanjskog imanja Principovac, Principovac 1A u Iloka, kada će se uz prigodni program dodijeliti novčane nagrade. Napomena: obavezne maske za lice

1. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/13 URBROJ: 2196/02-02-20-1 Ilok, 15. listopada 2020. godine   Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati Sjednica će se održati elektroničkim putem. Za izjašnjavanje o predloženom je potrebno da vijećnici svoj glas ZA, PROTIV ili… Nastavite čitati…