Nabava usluge promidžba i vidljivost

Nabava usluge promidžba i vidljivost – promotivni letak, baner, brošura/priručnik, informativna tabla, promotivni materijal – Reciklažno dvorište Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0134, zaključen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) i Grada Iloka za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“. Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje… Nastavite čitati…