Nabava usluge promidžba i vidljivost

Nabava usluge promidžba i vidljivost – promotivni letak, baner, brošura/priručnik, informativna tabla, promotivni materijal – Reciklažno dvorište

Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0134, zaključen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) i Grada Iloka za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“.

Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Grada Iloka. Očekivani rezultati jesu 89 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole, održavanje 4 obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području obuhvata projekta, te stopostotna obuhvaćenost stanovništva provedenim informativno – obrazovnim aktivnostima na području obuhvata projekta s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Razdoblje provedbe projekta je do 31. prosinca 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“ iznosi 5.528.511,13 kuna.

Sa svrhom provedbe projektnih aktivnosti te ostvarenja rezultata projekta provodimo postupak nabave za predmet nabave usluge izrade promotivnih materijala za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka“, a u skladu sa svim važećim pravilima i procedurama EU provedbe te internim aktima i pravilnicima Naručitelja kao i važećim Zakonskim propisima.

Preuzmite dokument nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.