Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Grad Ilok izradio je prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Dostavljamo prijedlog proračuna i projekcije građanima na uvid i izjašnjavanje. Dokumente proračuna možete preuzeti na poveznicama niže. Vaše prijedloge i komentare možete slati na grad.ilok@ilok.hr Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Projekcije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu bez realizacije

Javni poziv za uključenje u projekt integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem

Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su Sporazumom o sufinanciranju prihvatili TZ grada Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci. Projekt IQM Destination Dunav i Srijem ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Dunav i Srijem kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost. IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost,… Nastavite čitati…