1. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/13

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

  1. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Za izjašnjavanje o predloženom je potrebno da vijećnici svoj glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN dostave najkasnije do 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati elektroničkim putem na mail: filip.petrik610@gmail.com i tatjana.faletar@ilok.hr, a vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta

 

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Ante Šučurović

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Mario Karačić

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Pavao Kolarević – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Zahvalnica Grada Iloka – zahvalnica Grada Iloka Josip Bošnjaković – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Marija Pletikapić – prijedlog Udruga Cuccium

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Nedeljko Mijić – prijedlog Vijeće mjesnog odbora Šarengrad

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Športsko ribolovna udruga “Šaran” – prijedlog Željko Cerovski

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori