Privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade

KLASA: 363-01/20-01/13 URBROJ: 2196/02-03/03-20-4 Ilok, 20. listopada 2020. godine Temeljem usvojenog Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA:400-01/20-01/03 URBROJ:2196/02-02-20-4 i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi KLASA:363-01/20-01/13 URBROJ:2196/02-02-20-3 od 28. svibnja 2020. god., Grad Ilok obavještava korisnike koji ispunjavanju socijalne uvjete i uvjete za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u punom (100%) iznosu, sukladno traženim uvjetima iz članka 7. i uvjetima prihoda iz članka 8. Programa socijalne skrbi na području… Nastavite čitati…