Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

KLASA: 112-02/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-12 Ilok, 22. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 1 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada… Nastavite čitati…

Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina. Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen… Nastavite čitati…