Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina.

Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen im je kontakt s mlađim članovima obitelji, posebno s djecom koja pohađaju vrtiće i škole, ograničen kontakt s prijateljima i kolegama te privremeni prekid brojnih rutina i aktivnosti na koje su navikli. Svakodnevnica nam se svima promijenila, ali njima najviše. A radi zaštite njihovog zdravlja, posebno je važno da se svi držimo propisanih mjera i pravila.

Prvo i najvažnije, ovo je privremena situacija. Mjere koje su uvedene služe zaštiti zdravlja najosjetljivijih skupina.

Preuzmite upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.