Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Šarengrad

Općinski sud u Vukovaru, u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Šarengrad, temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (”Narodne novine broj: 9+1/96., 68/98., 114/01 ., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.) i na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Vukovaru broj: 13-su-245/10-15 od 7. listopada 2020. objavljuje da je proveden postupak obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Šarengrad za kojeg su otvoreni novi zemljišnoknjižni ulošci, te se sa istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vodenom u elektroničkom obliku.

Od 20. listopada 2020. godine zatvara se dio zemljišne knjige za k.o. Šarengrad. Na njeno mjesto stupa dio novootvorene knjige za k.o. Šarengrad.

Uvid u obnovljeni dio zemljišne knjige za k.o. Šarengrad moguće ja izvršiti radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,30 do 12,30 satu zemljišnoknjižnom odjeku Ilok u Iloku.

Otvaranjem dijela zemljišne knjige za k.o. Šarengrad otvara se i ispravni postupak, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu nešto upisati što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, dopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u određenom roku (rok za ispravak).

Rok za ispravak traje će 90 dana od objave oglasa na e-Oglasnoj ploči suda.

Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitim i potpunim pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.

Istekom roka za ispravak smatrat će se da je zemljišna knjiga istinita i potpuna, pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu, osim u odnosu na one upise kod kojih je zabilježeno da je stavljena prijava ili prigovor, a koji do isteka navedenog roka nisu izbrisani.

U ispravnom postupku nije dopušten povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja podnošenja prigovora.

Preuzmite odluku o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Šarengrad

Bookmark the permalink.

Comments are closed.