Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje voditelja projekta

KLASA:112-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03/1-20-13 Ilok, 20. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje referenta

KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2196/02-03/1-20-16 Ilok, 22. listopada 2020.godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za… Nastavite čitati…