Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1136-P-3/20-06-17 Zageb, 7. veljače 2020.g. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-lleković i Tatijane Vučetić, kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimne prijave mogućeg sukoba interesa podnesene protiv dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka,… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja

KLASA: 421-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-01-20-3 Ilok, 29. listopada 2020. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području grada iloka PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim roditeljima,… Nastavite čitati…