Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja

KLASA: 421-01/20-01/03
URBROJ: 2196/02-01-20-3
Ilok, 29. listopada 2020. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području grada iloka

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim roditeljima, jednoroditeljskim obiteljima (u daljnjem tekstu: Korisnik) sukladno Programu poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Progam).

Grad će Korisnicima Programa sufinancirati kupovinu stambenog objekta na području Grada kojom Korisnik po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Korisnicima Programa Grad će sufinancirati kupovinu prvog stambenog objekta najviše do 20.000,00 kn po zahtjevu.

Iznos financijske pomoći za kupnju stambenog objekta na području Grada Iloka osigurava se u Proračunu Grada Iloka u visini osiguranih proračunskih sredstava od 220.000,00 kuna za tekuću godinu u kojoj se raspisuje Javni poziv.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Javnog poziva imaju sljedeće značenje:
Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).

Preuzmite dokument javnog poziva i izjave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.