Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Odluku o jednokratnoj novćanoj… Nastavite čitati…

Treće izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije… Nastavite čitati…

Poziv na prijavu za trening program “Upravljanje izvozom” otvoren do 30. studenog 2020.

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „UPRAVLJANJE IZVOZOM“. Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od prosinca 2020. do ožujka 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za Upravljanje izvozom. Trening program održavati… Nastavite čitati…

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2020. godini

KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-2 Ilok, 03. studenoga 2020. Obavještavamo starije osobe s prebivalištem na području Grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića. Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno. Iznos… Nastavite čitati…