Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Odluku o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina i naćin isplate jednokratne novćane pomoći umirovljenicima grada Iloka (u daljnjem tekstu: naknada) povodom… Nastavite čitati…

Treće izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), članka 6. stavka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 12/19),… Nastavite čitati…

Poziv na prijavu za trening program “Upravljanje izvozom” otvoren do 30. studenog 2020.

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „UPRAVLJANJE IZVOZOM“. Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od prosinca 2020. do ožujka 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za Upravljanje izvozom. Trening program održavati će se u Kuriji Brnjaković u Iloku s potrebnom opremom, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5. Početak obuke planiran je početkom prosinca 2020. godine…. Nastavite čitati…

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2020. godini

KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-2 Ilok, 03. studenoga 2020. Obavještavamo starije osobe s prebivalištem na području Grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića. Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno. Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava Grada Iloka. Za pravo na naknadu Grada Iloka… Nastavite čitati…