14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/15
URBROJ: 2196/02-02/01-20-1
Ilok, 13. studenoga 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

19.   studenoga (četvrtak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko se vijećnik nalazi u samoizolaciji može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 14,00 h 19. studenoga (četvrtak) 2020. god. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Obrazac glasanja

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Izvjestitelj: Mladen Markešić, RA TINTL

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2020. godinu

Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini 

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020.-21

Izvjestitelj: Tatjana Faleta

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada savjeta mladih za 2021.g

Izvjestitelj: predstavnik Savjeta mladih Grada Iloka

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata 

Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom i linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada iloka

Dodatni materijali za linijski prijevoz putnika

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Dostavljene: Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1136-P-3/20-06-17 od 07. veljače 2020. god. (zaprimljena 02.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka Povjerenstva za sukob interesa

 • Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1608-P-99/20-06-12 od 23. Listopada 2020. God. (zaprimljena 11.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka o odabiru najpovovoljnije ponude za popravak pješačkih staza – Povjerenstvo za sukob interesa

 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori