Poziv na dostavu ponude nabave kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2196/02-01-20-10, od 16. srpnja 2020. godine, te temeljem članka 5. Zakona o javnoj nabavi… Nastavite čitati…

Jednostavna nabava – opskrba električnom energijom 2021.godine

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom 2021.godine Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik : Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke radova : Rok isporuke naručenih radova je jedna godina dana. Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu… Nastavite čitati…

Projekt IQM Destination DUNAV I SRIJEM

Turistička zajednica Grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci krenuli su s izazovnim projektom, integralnim upravljanjem kvalitete u destinacijama, potpisivanjem ugovora s Feel IQM d.o.o. u destinaciji Dunav i Srijem. Projektom IQM Destination DUNAV I SRIJEM raznim aktivnostima potiče se poboljšanje cjelokupne kvalitete destinaciji, povezuje se poljoprivreda i turizam, razvoj novih proizvoda, pružanja najbolje usluge kvalitete u svim segmentima turisitčke ponude i poticanje izvrsnosti i sinergije. Koncept IQM Destination dobio je svjetsku potvrdu… Nastavite čitati…