Javni poziv za financiranje programa udruga građana

KLASA: 402-08/20-01/119 URBROJ: 2196/02-01-20-1 Ilok, 17. studenog 2020. godine Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2020. godinu PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se… Nastavite čitati…