Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ur.br. 375 – 20 Ilok, 6. studenog 2020. Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 374– 20, od 6. studenog 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br…. Nastavite čitati…