Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa… Nastavite čitati…

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO proŽIVI COVID” projekt

“BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID” projekt je koji ima za cilj pružanje psihološke podrške mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja mladih za vrijeme pandemije koronavirusa, koji su pokrenuli Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora. U sklopu projekta, pokrenute su telefonske… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-08/20-01/119URBROJ: 2196/02-01-20-9Ilok, 29. prosinca 2020. godine Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka i Javnog poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda – usluga stručnjaka za provedbu projekta

Opis predmeta nabave Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt “Rekonstrukcija… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponude nabava radova – popravak pločnika u Bapskoj

Opis predmeta nabave Popravak pločnika u Bapskoj CPV oznaka: 45213316-1 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. -Elaborat, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne… Nastavite čitati…

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1608-P-99/20-06-12 Zageb, 23 listopada 2020.g. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre JozićIleković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

KLASA: 402-08/20-01/129 UR. BROJ: 2196/02-01-20-3 Ilok, 22. prosinca 2020. godine Na temelju članka 5. Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa KLASA: 402-08/20-01/129 URBROJ: 2196/02-02-20-2 od 21. prosinca 2020. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije… Nastavite čitati…

Poziv na provjeru znanja – Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2196/02-03/1-20-6 Ilok, 21. prosinca 2020. godine Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina od 01. prosinca 2020., koji je objavljen 03. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici… Nastavite čitati…

Poziv na provjeru znanja – referent za knjigovodstvo

KLASA: 112-03/20-01/06 URBROJ: 2196/02-03/1-20-7 Ilok, 17. prosinca 2020. godine Na temelju Oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA ZAŽELI od 27. studenoga 2020., koji je objavljen 27. studenoga 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,… Nastavite čitati…