Besplatne radionice na temu reciklaže otpada

U sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka” KK.06.3.1.03.0134 pozivaju se građani Grada Iloka na besplatne radionice na temu reciklaže otpada, korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima koje će se održati:

14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak)

  • u 15:00 sati, Ilok – Kurija Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok
  • u 18:00 sati, Mohovo – Društveni dom Mohovo, Ulica Sv. Ivana Tavelića 3, Mohovo

16. prosinca 2020. godine (srijeda)

  • u 10:00 sati, Bapska – Zgrada mjesnog odbora Bapska, Ulica Stjepana Radića 2, Bapska
  • u 13:00 sati, Šarengrad – u prostorijama Vijeća mjesnog odbora Šarengrad, Osječka ulica 19, Šarengrad

Radionice organizira Grad Ilok.

Predavač: Ivica Cvrlje

Napomena za uvjete obzirom na COVID 19 pandemiju: obavezno nošenje maske, dezinfekcija ruku i držanje propisanog razmaka. Osobe s povišenom temperaturom ne smiju sudjelovati na radionici.

Reciklirajmo i čuvajmo naš planet Zemlju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.