Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini

KLASA: 421-01/19-01/02
URBROJ: 2196/02-01-20-36
Ilok, 09. prosinac 2020. god.

Na temelju ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18 i 9/19, 4/20), ćlanka 6. stavka 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2013.-2020. godine (“Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 21/18) i Prijedloga odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2020. godinu KLASA: 421-01 / 19-01/02, URBROJ: 2196/02-03/03-20-34 od 09. prosinaca 2020. godine, Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini

Članak 1.

Na temelju članka 6. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2019.2020.godine KLASA: 320-01/18-01/05 URBROJ: 2196/02-01-19-85 od 14. svibnja 2019. godine, Povjerenstvo u skladu s kriterijima Programa sastavilo je prijedlog dodjele potpora. Na temelju prijedloga, Gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini.

Članak 2.

Odobrena novčana sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva prema članku 6. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2019.2020.godine KLASA: 320-01/18-01/05 od 14. svibnja 2019.godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objave.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori