Poziv na provjeru znanja – referent za knjigovodstvo

KLASA: 112-03/20-01/06 URBROJ: 2196/02-03/1-20-7 Ilok, 17. prosinca 2020. godine Na temelju Oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA ZAŽELI od 27. studenoga 2020., koji je objavljen 27. studenoga 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU… Nastavite čitati…

Poziv na provjeru znanja – voditelj/ica projekta

KLASA: 112-03/20-01/05 URBROJ: 2196/02-03/1-20-8 Ilok, 17. prosinca 2020. godine Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj/ica projekta “INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION- INERâ od 27. studenoga 2020., koji je objavljen 27. studenoga 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje: POZIV… Nastavite čitati…