Poziv na provjeru znanja – referent za knjigovodstvo

KLASA: 112-03/20-01/06
URBROJ: 2196/02-03/1-20-7
Ilok, 17. prosinca 2020. godine

Na temelju Oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA ZAŽELI od 27. studenoga 2020., koji je objavljen 27. studenoga 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA “ZAŽELI”

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. Ljerka Ana Bukvić, Ilok, Kralja Tomislava 83

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se 23. prosinca 2020. god. u 7,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti inervju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.