Poziv na provjeru znanja – Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2196/02-03/1-20-6
Ilok, 21. prosinca 2020. godine

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina od 01. prosinca 2020., koji je objavljen 03. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. MARIJA TOMAŠIć, Bapska, Antuna Radića 25

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se 28. prosinca 2020. god. u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti inervju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.