Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1608-P-99/20-06-12 Zageb, 23 listopada 2020.g. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre JozićIleković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka, pokrenutom Odlukom broj 711-1-564-P-99/20-03-19 od… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

KLASA: 402-08/20-01/129 UR. BROJ: 2196/02-01-20-3 Ilok, 22. prosinca 2020. godine Na temelju članka 5. Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa KLASA: 402-08/20-01/129 URBROJ: 2196/02-02-20-2 od 21. prosinca 2020. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u… Nastavite čitati…