Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1608-P-99/20-06-12
Zageb, 23 listopada 2020.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre JozićIleković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka, pokrenutom Odlukom broj 711-1-564-P-99/20-03-19 od 17, ožujka 2020., na 103. sjednici, održanoj 23. listopada 2020.g., donosi sljedeću

ODLUKU

Sudjelovanjem u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za popravak pješačkih staza u Gradu Iloku od 16. lipnja 2019.g., kojom je za izvođača radova izabran zidarski obrt u kojem je zaposlen bračni drug dužnosnice kao i potpisivanjem Ugovora s navedenim izvodačem radova dana 26. lipnja 2019.g., dužnosnica Marina Budimir, gradonačelnica Grada Iloka, nalazila se u situaciji sukoba interesa iz članka 2. stavka 2. podstavka 2. ZSSI-a.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.