Poziv na dostavu ponude nabava radova – popravak pločnika u Bapskoj

Opis predmeta nabave Popravak pločnika u Bapskoj CPV oznaka: 45213316-1 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. -Elaborat, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se nalazi u… Nastavite čitati…