Poziv na dostavu ponuda – usluga stručnjaka za provedbu projekta

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt “Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Ilokuâ.

Projektom “Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Ilokuâ revitalizirati će se i revalorizirati kulturna baština te uključiti dodatni sadržaj koji će doprinijeti povećanju broja zaposlenih, poboljšanju turističke ponude i produženju turističke sezone grada Iloka i Vukovarsko – srijemske županije.

Projektni parteri su Iločki podrumi d.d. za proizvodnju i trgovinu, Franjevački samostan i Turistička zajednica županije Vukovarsko – srijemske, a suradnici Ured za međunarodnu suradnju i ruralni razvoj Općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas, Stari Jankovci i Grada Iloka, te Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije.

Razdoblje provedbe projekta je do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno do 2. lipnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta “Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Ilokuâ iznosi 67.177.241,43 kuna.

Sa svrhom provedbe projektnih aktivnosti te ostvarenja rezultata projekta provodimo postupak nabave za predmet nabave usluge stručnjaka za provedbu projekta Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkoga samostana u Iloku, a u skladu sa svim važećim pravilima i procedurama EU provedbe te internim aktima i pravilnicima Naručitelja kao i važećim Zakonskim propisima.

CPV oznaka: 79420000-4

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Projektni zadatak, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja radova:

Odabrani ponuditelj izvršavati će usluge iz vlastitih prostorija, a prema potrebi i drugim mjestima predviđenim projektom te prostorijama Naručitelja.

Početak i rok izvršenja radova:

Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je do završetka projekta, tj. do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 2. lipnja 2023.

Odabrani ponuditelj obvezan je poslati i završno izvješće te pružati pomoć Naručitelju do odobrenja završnog izvješća od strane Ugovornog tijela.

Preuzmite dokument poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.