Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka za razdoblje od 2017-2022

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument strategije: Staretgija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vl grada Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka donosi se za potrebe Grada Iloka. Strategija odreduje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2017. godine do 2022. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama. Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike… Nastavite čitati…