Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020/2021

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 604-01/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-32 Ilok, 21. prosinca 2020. Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020./2021. godini Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2020./2021., za koji je objavljena Obavijest 27…. Nastavite čitati…