Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020/2021

KLASA: 604-01/20-01/02
URBROJ: 2196/02-01-20-32
Ilok, 21. prosinca 2020.

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU

o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020./2021. godini

Članak 1.

Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2020./2021., za koji je objavljena Obavijest 27. studenoga 2020. god. u “Većernjem listu”, te cjeloviti tekst na web stranici, oglasnim pločama i stupovima Grada Iloka.

Članak 2.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija od 18. prosinca 2020.god. stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima:

 1. Ana Vražić
 2. Karla Kolak
 3. Nikolina Jakovljević
 4. Igor Radić
 5. Filip Ćorić
 6. Martina Dasović
 7. Laura Rambala
 8. 8. Sanja Kerezović
 9. Martina Jurgec
 10. Ines Čuljak
 11. Stefan Stepanćević
 12. Anamarija Ćorić
 13. David Ćorić
 14. Abraham Jan Hrubik
 15. Ivana Petrik
 16. Filip Petrik
 17. Melani Đurković
 18. Iva Groznica
 19. Lea Habenšus
 20. Dora Kustura
 21. Luka Kustura
 22. Marija Bošnjak
 23. Josip Papak
 24. Milan Strahinić

Članak 3.

Stipendija Grada Iloka iznosi 7.000,00 kn, a isplatit će se u deset mjesećnih obroka.

Stipendija Općine Omišalj iznosi 7.000,00 kn (isplata u deset mjesečnih obroka).

Članak 4.

Stipendija Općine Omišalj dodjeljuje se studentu iz ćlanka 2. stavka 1. pod red. br. 1. – Ani Vražić.

Stipendija Grada Iloka dodjeljuje se studentima iz članka 2. stavka 1. navedenim od red. br. 2. – 24.

Članak 5.

Grad Ilok će zaključiti ugovore o stipendiranju sa studentima iz članka 2. stavka 1. navedenim od red. br. 2. – 24.

Ana Vražić će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Omišalj.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Odgovori