Obavijest o podmirenju troškova stanovanja

KLASA: 551-06/21-02/1
URBROJ: 2196/02-03/02-21-01
Ilok, 15.siječanj 2021. godine

Obavještavamo sve korisnike pomoći u podmirenju troškova stanovanja na području Grada Iloka da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2021. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2021.godinu.

ODLUKU

Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka i kod oglasne ploče Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja možete dostaviti u Grad Ilok na e-mail: grad.ilok@ilok.hr

U slučaju da niste u mogućnosti mailom dostaviti zahtjev, možete isti dostaviti u Grad Ilok, ured br.29.

Preuzmite obrazac za podnošenje zahtjeva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.