Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

KLASA: 402-08/20-01/118
URBROJ: 2196/02-01-20-10
Ilok, 21. prosinca 2020.

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Odluke o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-1 od 03. studenoga 2020. i Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-5 od 01. prosinca 2020., Zapisnika Povjerenstva za provedbu postupka od 21. prosinca 2020. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dodjeli jednokratne novćane pomoći umirovljenicima

Članak 1.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića ostvaruje 397 umirovljenika.

Članak 2.

Popis osoba iz članka 1. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori