Imenovana nova Turistička skupština

Na konstituirajućoj sjednici 18.1.2021. održanoj u prostorima Gradske knjižnice i čitaonice u 18 h, razriješena su bivša Tijela Turističke zajednice grada Iloka i to Turistička skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor u skladu s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Direktor Turističke Zajedice, Ivica Miličević je više od dvije godine, točnije od 26.11.2018. na bolovanju, a on je ujedno i jedini zaposlenik Turističke Zajednice grada Iloka.

Osoba imenovana za zastupanje Turističke Zajednice Ilok je Željka Kovčalija koju je direktor ovlastio uz suglasnost Turističkog vijeća prema članku 40. bivšeg Statuta Turističke Zajednice grada Iloka koji glasi:

ÄŚlanak 40,

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

(2) Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se ureduju obvezni odnos.

Upitno je je li moguće prenošenje ovlasti direktora na osobu koja nema potrebna znanja za tu funkciju i to prema navedenom članku Statuta Turističke Zajednice grada Iloka u više navrata je ukazivano nadležnim institucijama, koje do sada nisu zauzele stav, niti su reagirale na navedeno.

U novu Skupštinu Turističke zajednice grada Iloka, a razmjerno udjelima u prihodima Turističke zajednice grada Iloka imenuje se 14 članova:

 1. Benzin d.o.o. – Mihovil Ĺ aravanja
 2. Bošnjak Željko – Martina Ĺ aravanja
 3. Iločki podrumi d.d. – Vesna Ĺ tajner
 4. Iločki podrumi d.d. – Mirjana Supek
 5. Iločki podrumi d.d. – Antonijo Kraljević
 6. Kuzman Mladen – Teo Kuzman
 7. Kuzman Mladen – Mladen Kuzman
 8. Toka-promet d.o.o. – Danijela Đipanović
 9. Toka-ugostiteljstvo d.o.o. – Željka Kovčalija
 10. Toka-ugostiteljstvo d.o.o. – Stjepan Kovčalija
 11. Prokopec Mario – Mario Prokopec
 12. Boso d.o.o. – Krunoslav Ĺ imić
 13. ÄŚobanković Ivan – Ivan ÄŚobanković
 14. PZ Trs – Tomislava Hržić

Sastav novoimenovanog Turistističkog vijeća je:

 1. Željka Kovčalija
 2. Mladen Kuzman
 3. Mirjana Supek
 4. Martina Ĺ aravanja
 5. Mario Prokopec
 6. Dubravko Barošević
 7. Kata Barbarić
 8. Tomislava Hržić

Vrlo je malo novih članova u oba tijela Turističke Zajednice, tako da je sastav gotovo identičan.

Prema novom Zakonu neće biti više Nadzornog odbora, a zakonitost i rad Turističkog ureda i Turističkog vijeća će nadzirati Turistička skupština. Kako su u oba tijela gotovo isti predstavnici, nadzor može biti otežan, na sjednici se očitovala predsjednica Turističke zajednice gradonačelnica Marina Budimir, koja je za Turističko vijeće predložila druge članove koji nisu članovi Skupštine.

ÄŚlanovi Turističke skupštine to nisu smatrali spornim nego su podržali imenovanje članova kako je navedeno.

S obzirom da Turistički ured već godinama otežano radi zbog navedenih razloga, te se nije pronašlo adekvatno rješenje, Turističko vijeće i Turističku Skupštinu čeka veliki posao ukoliko je interes da ovaj važan segment gospodarskog razvoja grada Iloka to doista i postane.

Svim novim članovima čestitamo na novom mandatu i želimo im puno uspjeha u radu na dobrobit svih graÄ‘ana grada Iloka. Potrebno je da graÄ‘ani budu informirani o poduzetim aktivnostima i novostima u turističkoj ponudi našega grada.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.