Javni poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje i programu pametne suradnje

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks. Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje naglašava potrebu za komunikacijom i suradnjom svih relevantnih dionika kao što su mala i srednja poduzeća, komore, lokalne vlasti, obrazovne i istraživačke institucije koje imaju želju i interes da zajedničkim… Nastavite čitati…

Poziv na prijavu za trening program “Specijalizirani softveri”

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani softveri”. Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od veljače do travnja 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za dizajn proizvoda, izradu prototipa na 3d printeru i printanje na ploteru. Trening program održavati će se u Kuriji Brnjaković u Iloku s potrebnom opremom, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5…. Nastavite čitati…