Javni poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje i programu pametne suradnje

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks. Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje naglašava potrebu za komunikacijom i… Nastavite čitati…

Poziv na prijavu za trening program “Specijalizirani softveri”

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani softveri”. Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od veljače do travnja 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za dizajn proizvoda, izradu prototipa na 3d… Nastavite čitati…