16. E-sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/03 URBROJ: 2196/02-02-21-1 Ilok, 15. veljače 2021. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 16. e-sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan   23. veljače (utorak) 2021. god. u 13,00 sati   Sjednica će se održati elektroničkim putem.   Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom… Nastavite čitati…

Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Financije, izvještaji, podatci

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 920.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 700.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija – 70.000,00 kn Prioritetno područje… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Ilustracija natječaji

KLASA: 421-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-1 Ilok, 04. veljače 2021. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 9. Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA FASADA STAMBENIH JEDINICA NA PODRUČJU GRADA ILOKA I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području grada iloka

Ilustracija natječaji

KLASA: 421-01/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-1 Ilok, 04. veljače 2021. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje JAVNI POZIV ZA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA ILOKA I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 112-03/21-01/02 URBROJ: 2196/02-02-21-2 Ilok, 28. siječnja 2021. godine Na temelju ćlanka 38. stavka 2. i ćlanka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), ćlanka 20. stavka 3. i stavka 12. Zakona o knjižnicama i knjižnićnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19), ćlanka 19. i 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, i ćlanka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19,… Nastavite čitati…