Obavijest o rezultatima Javnog poziva za jednokratnu novčanu pomoć gospodarstvenicima

KLASA: 402-08/20-01/129
UR. BROJ: 2196/02-03/02-21-17
Ilok, 01. veljače 2021. godine

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za jednokratnu novčanu pomoć gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

Na temelju članka 6. Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa KLASA: 402-08/20-01/129 URBROJ: 2196/02-02-20-2 od 21. prosinca 2020. i Javnog poziva KLASA: 402-08/20-01/129 UR. BROJ: 2196/02-01-20-3 od 22. prosinca 2020. godine, jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se slijedećim gospodarstvenicima (preuzmite obavijest):

Preuzmite obavijest:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.